Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 29η/18-10-2018/Θ1.16ο της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ με ΑΔΑ: 752Υ4691Ο8-616, και ΑΔΑΜ: 18REQ003877184, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν4412/2016, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ, του ΤΕΙ ΑΜΘ».

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη - Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ ΑΔΑΜ
  2. Προϋπολογισμός- Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ
  3. Τεχνική περιγραφή
  4. Τιμολόγιο μελέτης
  5. Γ.Σ.Υ. έργου
  6. Ε.ΣΥ. έργου
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  8. ΤΕΥΔ Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ
  9. Τεχνικές Προδιαγραφές πολυουρίας

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services