Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, έτους 2018 (Άρθρο 118, παρ. 5, Ν. 4412/2016).

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση (pdf)

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

ΓΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services